Predovšetkým poskytuje:
 • pravidelné čistenie a upratovanie administratívnych budov
 • pravidelné čistenie výrobných budov a priestorov v potravinárskom, strojárskom a inom priemysle
 • upratovanie a čistiace práce po maliaroch, po remeselných úpravách
 • umývanie okien a presklených plôch, fasád budov a hál
 • čistenie textíliou pokrytých podláh, čalúneného nábytku
 • zimnú údržbu vonkajších priestorov
 • dodávanie hygienického materiálu, vrátane technického vybavenia za výhodných podmienok
 • zabezpečenie verejne dostupných informácií (recepčné, informátor...)
 • a iné služby požadované zákazníkom v rámci našich možností
Presunutím upratovania a čistiacich prác na našu spoločnosť:
 • získate pravidelnú starostlivosť o čistotu Vašich priestorov na odbornej úrovni pri dodržaní hygienických a ekologických noriem,
 • získate pravidelnú a odbornú kontrolu nad vykonávanými službami zabezpečenú riadiacimi zamestnancami našej spoločnosti,
 • odstránite zo svojho riadenia činnosti, ktoré nie sú predmetom podnikateľského zámeru Vašej spoločnosti,
 • odstránite neproduktívne personálne zaťaženie, mzdové a vedľajšie osobné náklady a starostlivosť o týchto zamestnancov.


Spoločnosť SAPRON, a. s. je slovenskou firmou, ktorá poskytuje široký a kvalitný rozsah služieb pre zákazníkov na celom území Slovenskej republiky.
 
 
 DOMOV | O FIRME | UPRATOVANIE | ÚČTOVNÍCTVO | KONTAKT    ©2007 SAPRON, a. s. Design/Code: grafické štúdio EtherDesign