SAPRON a.s. je slovenskou firmou založenou v roku 2006 s cieľom poskytovať kvalitný rozsah služieb pre široké spektrum zákazníkov. Spoločnosť riadia vedúci pracovníci, ktorých skúsenosti sú získané dlhoročným pôsobením v oblasti účtovníctva a poskytovaní komplexných služieb v čistení a upratovaní.

V snahe mať na trhu stabilné a dôstojné miesto medzi konkurenciou kladie spoločnosť dôraz na vzdelávanie a preškoľovanie svojich zamestnancov. Pravidelným sledovaním legislatívnych zmien, technologických postupov, konzultácií a vyhodnocovaním informácií sa neustále zdokonaľujeme a prispôsobujeme novým požiadavkám trhu.

Doterajšia spokojnosť našich zákazníkov dokazuje, že sme a vieme byť flexibilný a kvalitný vo všetkých oblastiach služieb, ktoré ponúkame.


Spoločnosť SAPRON, a. s. je slovenskou firmou, ktorá poskytuje široký a kvalitný rozsah služieb pre zákazníkov na celom území Slovenskej republiky.
 
 
 DOMOV | O FIRME | UPRATOVANIE | ÚČTOVNÍCTVO | KONTAKT    ©2007 SAPRON, a. s. Design/Code: grafické štúdio EtherDesign